<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=151809838993421&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hybride eventer - det beste fra to verdener!

Hybride eventer - det beste fra to verdener!
Photo: Med løsninger fra Tappin kan du kommunisere med og engasjere alle deltakerene dine, uansett om de er i salen eller hjemme.
Hybride eventer - det beste fra to verdener!

For oss i Tappin betyr et hybrid event at publikum er spredt på forskjellige steder. Felles for dem alle er at de ønsker en god arrangementsopplevelse der de enkelt kan finne frem, få informasjon, delta interaktivt og kanskje bli kjent med andre deltakere.

Endelig åpner det for at det er mulig å samles flere i samme rom igjen, men gjennom et digitalt år er de fleste blitt godt vant med å møtes digitalt. De har vendt seg til hvordan det er å følge et arrangement digitalt fra der de er og kunne delta interaktivt ved å sende inn spørsmål, stemme og delta i diskusjoner i video-møterom.

Digitale arrangementer fungerer bra, og derfor ser vi i Tappin at det vil bli en forventning fra mange om at dersom en ikke kan eller har mulighet til å dra til der arrangementet er og delta fysisk, så skal man kunne få delta digitalt.

Det blir da viktig for arrangør å ha et godt system for å nå ut til alle deltakerne uansett om de er i salen eller hjemme. Ikke minst er det viktig at alle deltakerne opplever at de deltar på samme event uansett hvor de befinner seg, og at de skal få mulighet til å nettverke med hverandre dersom det er åpnet for det. Dette systemet har vi i Tappin!

Tappin hybrid bildebanner

Fem fordeler med å planlegge hybrid:

  • Om du planlegger for et hybrid arrangement er du forberedt på alle mulige endringer i restriksjoner for publikum.
  • For et fysisk arrangement er det også fint å ha en digitalt løsning klar som du enkelt kan distribuere til de som kanskje må bli hjemme likevel.
  • Velg en løsning som enkelt lar deg skru av og på det du trenger, og lar deg styre hvem som får og ser hva. Mobilt til de i salen, på PC til de hjemme, og tilpasset innhold på begge flater.
  • Som arrangør styrer du enkelt alt fra ett sted = god oversikt
  • Tenk stort! En digital løsning gjør at du kan nå ut til flere enn de i salen, byen, landet…

Hvorfor velge Tappin til hybride eventer?

  • Vi har mye og god erfaring fra bruk av digitale løsninger til alle type eventer. Fysiske, digitale og hybride.
  • Event appen henger sammen med plattformen til digitale deltakere, slik at innholdet er det samme og deltakerne kan delta samtidig og på samme måte uansett hvor de er.
  • Som arrangør kan du også kommunisere ulikt til ulike deltakergrupper der det er nødvendig. For eksempel bordplassering til fysiske deltakere og teknisk bistand til de digitale.
  • Som arrangør styrer du alt fra ett og samme administrasjonssystem som gir deg god oversikt.

Se vårt webinar om hybride eventer og hvordan løsningene til Tappin fungerer til dette.

Andre stories